Ergo Optikk

Arbeidplasskartlegging – Arbeidsplassvurdering

Hjelp til å finne en optimal arbeidsstilling på deres arbeidsplasser. Med en personlig kartlegging og vurdering av din arbeidsplass kan jeg hjelpe deg med en bevisstgjøring og tilrettelegging for en optimal arbeidsergonomi. Når pasienten er på plass og dere starter behandlig, vil synskrav på detaljer styre hvordan dere arbeider – oftest arbeider mange i et dårligere arbeidsmiljø enn nødvedig.

3 000:- per person

Reisekostneder tilkommer

 

Ergo Optikk